Produkterne, der tjener befolkningens sundhedsbehov.Ifølge WHO bør disse produkter være tilgængelige "til enhver tid, i passende mængder, i passende doseringsformer, med sikret kvalitet og tilstrækkelig information og til en pris, som den enkelte og samfundet har råd til".

Brintgenerering

 • Ammoniak nedbrydning til brint

  Ammoniak nedbrydning til brint

  Ammoniak nedbrydning

  Brintproduktionen af ​​ammoniaknedbrydning tager flydende ammoniak som råmateriale.Efter fordampning opnås den blandede gas indeholdende 75 % hydrogen og 25 % nitrogen ved opvarmning og nedbrydning med katalysator.Gennem tryksvingningsadsorptionen kan brinten med 99,999% renhed produceres yderligere.

 • Methanol nedbrydning til hydrogen

  Methanol nedbrydning til hydrogen

  Methanol nedbrydning

  Under visse temperaturer og tryk gennemgår methanol og damp methanolkrakningsreaktion og carbonmonoxidomdannelsesreaktion for at generere brint og carbondioxid med katalysatoren.Dette er et multi-komponent og multi-reaktion gas-fast katalytisk reaktionssystem, og den kemiske ligning er som følger:

  CH3OH → CO +2H2(1)

  H2O+CO → CO2 +H2(2)

  CH3OH +H2O → CO2 +3H2(3)

  Hydrogen og kuldioxid produceret ved reformeringsreaktion adskilles ved tryksvingningsadsorption (PSA) for at opnå brint med høj renhed.