Status for nitrogengenerator under normal drift

Betjening 1

1. Strømindikatoren for nitrogengeneratoren er tændt, og cyklusindikatoren for venstre sugning, trykudligning og højre sugning er tændt, hvilket indikerer starten af ​​nitrogengenereringsprocessen;

2. Når venstre sugeindikator lyser, stiger trykket i venstre adsorptionstank gradvist til det maksimale fra udligningstrykket ved udligning, og trykket i højre adsorptionstank falder gradvist til nul fra udligningstrykket ved udligning;

3. Når trykudligningsindikatoren er tændt, vil trykket i venstre og højre adsorptionstank gradvist nå balancen mellem en stigning og et fald;

4. Når højre sugeindikator lyser, stiger trykket i højre adsorptionstank gradvist til det maksimale fra udligningstrykket ved udligning, mens trykket i venstre adsorptionstank gradvist falder til nul fra udligningstrykket ved udligning;

5. Nitrogenudløbstrykket er angivet som det normale gastryk, og trykket vil svinge lidt, når nitrogengeneratoren bruges, men ændringen bør ikke være for stor;

6. Flowindikeringen af ​​flowmåleren skal være grundlæggende stabil, og rysten må ikke være for stor.Angivelsen af ​​flowmåleren må ikke være større end den nominelle gasproduktion af nitrogenproduktionsudstyret;

7. Den angivne værdi for nitrogenanalysatoren må ikke være mindre end nitrogengeneratorens nominelle renhed, som kan rystes let, men ikke for meget.


Indlægstid: 22. september 2022