Produkterne, der tjener befolkningens sundhedsbehov.Ifølge WHO bør disse produkter være tilgængelige "til enhver tid, i passende mængder, i passende doseringsformer, med sikret kvalitet og tilstrækkelig information og til en pris, som den enkelte og samfundet har råd til".

Skrue luftkompressor

  • Tilpasset luftkompressor

    Tilpasset luftkompressor

    Introduktion:

    Luftkompressor er en slags trykgenererende enhed med luft som medium og er kerneudstyret i det pneumatiske system.Luftkompressor konverterer den originale mekaniske energi til gastrykenergi og giver strømkilde til pneumatisk udstyr.Ikke kun udbredt, også et væsentligt og vigtigt udstyr inden for forskellige områder.Den skrueluftkompressor, vi nævnte, refererer normalt til en dobbeltskruekompressor.Et par indbyrdes indgribende spiralformede rotorer er parallelt anbragt i kompressorens hovedmotor.Uden for stigningscirklen (set fra tværsnittet) kaldte vi rotoren med konvekse tænder som hanrotor eller hanskrue, og inde i stigningscirklen (set fra tværsnittet) kaldes rotoren med konkave tænder hunrotor eller hun. skrue.